ร้านเหล้าเถื่อน เสี่ยงต่อการถูกดําเนินคดี

สังคม ยิ่งกว่านั้น ร้านเหล้าเถื่อน ยังเผชิญความเสี่ยงของการถูกดําเนิน คดีหรือถูกปิดกิจการ การทําธุรกิจที่คิดถึงแต่ผลตอบแทนระยะสั้นย่อม หมายความว่าเจ้าของมีแรงจูงใจเพียงน้อยนิดที่จะลงทุนในระยะยาวกับ สินค้าคุณภาพ จะสร้างภัตตาคารชั้นยอด (ผิดกฎหมาย) ทําไมในเมื่อ จะถูกตํารวจปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ รายงานวิจัยชิ้นหนึ่งในนิวยอร์กซิตีระบุว่าร้านเหล้าเถื่อน

การบุกค้นสถานประกอบการแบบนี้ ทําหน้าที่อย่างหนึ่ง นั่นคือทําให้ สถานที่ที่พอหาซื้ออาหารดีๆ ได้ถูกปิดเกือบหมด”

การเปิด ร้านเหล้าเถื่อน มักเลี้ยงไวนซึ่งยากต่อการขนส่ง จัดเก็บ และ ทําการตลาด บรรดานักดิมนิยมเหล้าแรงราคาถูกแทน แต่เครื่องดื่อง จําพวกนี้ไม่ชรสอาหารมีระดับ ยิ่งกว่านั้นความนิยมเครื่องดื่มแรงๆ ยัง ดํารงอยู่แม้สิ้นยุคห้ามจําหน่ายสุราแล้ว ตลอดทศวรรษ 1940 คนอเมริกันก็ยังนิยมดื่มวิสกี้กับอาหารหรูมีระดับแทนที่จะดื่มไวน์ กว่าที่ประมาณ การบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวจะเพิ่มขึ้นเท่าก่อนมีกฎหมายห้ามจําหน่าย สุราก็ล่วงเลยจนถึงปี 1973 ด้วยเหตุนี้กฎหมายดังกล่าวจึงทอดเลาหะใน ปกคลุมประวัติศาสตร์ยาวนาน

คําสั่งห้ามจําหน่ายสุรายาเมายุติลงในปี 1933 ตรงกับถึงกลาง วิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่พอดี (Great Depression) จึงไม่ใช่ ฤกษ์เด็ดสําหรับการเปิดร้านอาหาร ผู้ชํานาญการคนหนึ่งในสมัยนั้นประ มาณว่าร้านอาหารในนิวยอร์กซิตี้น่าจะเริ่มฟื้นตัวหลังยุติการใช้กฎหมาย ห้ามจําหน่ายสุราแล้ว 6 ปี

Society. More than that, illegal liquor stores Still face the risk of being executed Lawsuit or business closure Doing business that only thinks of short-term returns This means that the owner has little incentive to invest in the long-term with quality products. How to build a top-notch (illegal) restaurant, why when the police are closed when they don’t know? One research report in New York City states that

Invasion of the establishment like this Do one’s duty That is to make A place to find good food Almost completely closed “

The prohibition against the sale of alcohol, drugs drunk, terminated in the year 1933 falls to mid. The Great Depression was not a lucky auspicious time to open a restaurant. One professional at that time was It is expected that restaurants in New York City should begin to recover after the end of the law. Do not sell liquor for 6 years

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อาหารในภัตตาคาร

ขึ้นด้วย ชีวิตครอบครัวสะดวกสบายขึ้นแต่คุณภาพอาหารเลว ส่วนใหญ่ชอบอาหารจืดไม่มีรสชาติ เดียวผมจะอธิบายโดยละเอียด ว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเองก็พร้อมจะสั่งอาหารตามใจลูกหลานมากเง พิเศษด้วย กฎหมายห้ามจําหน่ายสุราเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไป

ทาน อาหารในภัตตาคาร มากขึ้น ทําให้เด็กมีอิทธิพลต่ออาหารตามร้าน ในอเมริกาสูงกว่าที่อื่น จนทุกวันนี้สหรัฐอเมริกากําหนดอายุที่กฟฎหมาย อนุญาตให้เด็กดื่มเหล้าได้สูงกว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปและร้านอาหาร มักนําบอาหารในภัตตาคารทบัญญัตินี้มาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

ทําให้ร้านเสนอเมนที่ไม่ จําเป็นต้องกินกับไวน์ เป็นเรื่องธรรมดามากที่ร้านอาหารในยุโรปจะรินไวน์ หรือเบียร์ให้เด็กอายุ 16 ปีที่นั่งร่วมโต๊ะ ทั้งยังคาดว่าเด็กจะรับประทาน อาหารเหมือนผู้ใหญ่ ขณะที่คนอเมริกันลดมาตรฐานของตัวเองลงมา คน ยุโรปกลับรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ในระดับ สูง

ย้อนไปเมื่อทศวรรษ 1920 การบริโภคแอลกอฮอล์ถูกบีบให้กลาย เป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จํากัดอยู่ตามร้านเหล้าเถื่อนหรือตามบ้าน ร้าน ขายเหล้าเถื่อนมักขายอาหารด้วย แต่ผู้สังเกตการณ์รายงานว่าอาหาร ไม่ได้เรื่อง แถมราคาแพงจับใจ

แรงจูงใจไม่เข้าข้างอาหารดี ร้านเหล้า เถื่อนอยากทําธุรกิจเงียบๆ จึงเป็นเรื่องยากที่ร้านจะลุกขึ้นมาพัฒนาชื่อ เสียงระยะยาวด้านนวัตกรรมอาหาร นอกจากนั้น ร้านยังจํากัดกลุ่มลูกค้า เฉพาะในหมู่คนรู้จัก ทําให้ขาดแรงจูงใจที่จะใช้อาหารดีดึงดูดลูกค้ากลุ่ม อื่นเข้าร้าน ด้วยเหตุนี้จึงเน้นไปที่ขาประจําซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ อาหารในภัตตาคาร

Depending on family life, more comfortable but poor food quality Most of them like unsalted food. Only I will explain in detail That American adults are ready to order food as they wish, especially with the law prohibiting alcohol sales, allowing children to enter

Eat more in restaurants Causing the children to influence the food in the shop In America higher than anywhere else To this day, the United States sets the age required by law. Children are allowed to drink liquor higher than most European countries and restaurants. These provisions are often enforced strictly.

Causing the store to offer a mainframe that is not It is necessary to eat with wine. It is very common for restaurants in Europe to pour wine. Or a beer for 16 year olds who sit at the table And also expecting that children will eat Food like adults While Americans lower their standards, Europe retains high standards.

Back in the 1920s, alcohol consumption was forced into It is against the law that is restricted to illegal liquor stores or at home. Illegal liquor stores often sell food as well. But observers report that food is not an issue, but it is expensive.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ร้านอาหารรชั้นดี ห้ามจําหน่ายสุรา

ร้านอาหารรชั้นดี จะมีการห้ามจําหน่ายสุราทั่วประเทศนำาหายนะมาสร้าง ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านหรูราคาแพง นักวิจารก นั้นพูดถึง “การสังหารหมู่ศิลปะการดื่มกินอย่างมีรสนิยม) อังกฤษอีกคนกล่าวว่า “การลอบสังหารความสุขร้านอาหารรชั้นดี

นักวิจารณ์คนหนึ่งในสมัย คงมีรสนิยม” ผู้มาเยือนชาว

สุขและเสน่ห์ของการรับหนทาง

ร้านอาหารรชั้นดี อย่างไม่เลือกหน้า…ห้องอาหารแทบทุกแห่งคราว สสาน” หนังสือพิมพ์ The Saturday Evening Post ลงความเห็นว่า ศิลปะการกินของอเมริกาถูกทําลายย่อยยับ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในรัฐที่ ห้ามจําหน่ายสุรามาก่อนกําลังลุกลามไปทั่วประเทศ รวมถึงนิวยอร์ก อันเปรียบเสมือนนครหลวงแห่งการกินดีมีระดับของสหรัฐอเมริกาด้วย ผู้สื่อข่าวชื่อเฮอร์เบิร์ต แอสเบอรี่ เขียนไว้ว่า “การรับประทานอาหารชั้นดี ในนิวยอร์กกลายเป็นเรื่องน่าหดหูอยู่นานที่เดียว”

ที่นิวยอร์ก ร้านเดลโมนิโกซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังประกาศปิดตัวในปี 1924 เนื่องจากไม่สามารถทํากําไรได้หากปราศจากยอดขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ร้านชั้นนําอีกหลายแห่งปิดกิจการในเวลาต่อมาด้วยเหตุ ผลเดียวกัน รวมทั้งร้านเรคเตอร์ส, เชนลีย์ส, เดอะเทดลูอิสคลับ, เดอะ บอร์ดวอล์ก, เดอะลิตเติลคลับ, เดอะมอนติคาร์โลคลับ, เมอร์เรย์สโรมัน

Good restaurant There will be a ban on selling alcohol throughout the country, leading to the destruction of most, especially high-end luxury shops. Critics say that “the art massacre of tasteful drinking.” “Assassination of happiness

One critic in the modern era has a taste. “Visitors

The happiness and charm of receiving directions

Good restaurant Not choosing a face … almost every restaurant in the time. “The Saturday Evening Post newspaper concluded that America’s gastronomy is ruined. Problems that have occurred in that state Do not sell alcohol before. Spreading throughout the country. Including new york Which is like the capital city of good eating in the United States Herbert Asbury, a journalist, wrote: “Good eating. In New York it has become a matter of a long time. “

In New York, the famous Del Monico shop closed in 1924 because it could not make a profit without alcohol sales. Many other leading stores closed later for the same reason, including Restaurants, Shane Valley, The Ted Lewis Club, The Boardwalk, The Little Club, The Monte Carlo Club, Merrill Roman

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

กฎหมายห้ามจําหน่ายสุรา

กฎหมายห้ามจําหน่ายสุรา ยังทําให้ร้านอาหารเป็นมิตรกับเด็ก

ตั้งแต่ปี 1919-1929 จํานวนร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น สามเท่าตัว โดยมากเพื่อสนองความต้องการของสังคมผู้บริโภคที่เติบโต อย่างรวดเร็ว จะว่าไปช่วงนั้นเศรษฐกิจกําลังบูม แต่ร้านเปิดใหม่ส่วน ใหญ่เน้นความสะดวกและความเร็วมากกว่าคุณภาพอาหารกฎหมายห้ามจําหน่ายสุรา

ไดเนอร์หรือ ร้านอาหารครอบครัวราคาประหยัด ซึ่งไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น ตัวทํากําไรได้รับความนิยมมากขึ้น ร้านน้ําอัดลม ร้านไอศกรีม และร้าน ลูกกวาดก็กิจการรุ่งเรือง เช่น ย่านบรอดเวย์ในนิวยอร์กซิตี้เปลี่ยนจาก

ศูนย์รวมโรงละครและภัตตาคารมาเป็นศูนย์อาหารราคาถูกและร้านค้า แลก เผลอแผล็บเดียวร้านฮอตด็อก ร้านแฮมเบอร์เกอร์ ร้านข้าวหมูแดง ว่านลูกอม ร้านขายยา ร้านด้เกม และร้านเหล้าเถื่อนก็ผุดขึ้นมาเต็มพืด หลาญญาณเตือนถึงโลกอาหารข้างหน้าที่กําลังจะมาถึง

กฎหมายห้ามจําหน่ายสุรา ยังทําให้ร้านอาหารเป็นมิตรกับเด็กมาก

From 1919 to 1929, the number of restaurants in the United States has tripled, mainly to meet the needs of a fast-growing consumer society. But the shop is newly opened Large, focusing on convenience and speed rather than food quality

Diners or cheap family restaurants Which does not have to rely on alcohol as Profitability givers are increasingly popular. Carbonated shops, ice cream parlors and candy shops also flourished, such as the Broadway district in New York City.

Center of the theater and restaurants, come to be a cheap food center and a single accidental shop, hot dog shop Hamburger shop Rice, red pork, almonds, candy stores, drug stores, game stores and illegal liquor stores have sprung up in large numbers. Warning to the food world ahead.

The law prohibiting selling alcohol also makes the restaurant very child-friendly.

eyond and provide connections for 11 Rai. The restaurant is skilled in cooking. Wherever you go, there are not many, even more targeted, that you have to pay.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การติดสินบน เจ้าหน้าที่

ส่วนที่อยู่ของเป็นร้านที่มีฝีมือใน การติดสินบน เจ้าหน้าที่

เลยและให้เส้นสาย 11 ไร่ ร้านที่มีฝีมือในการทําอาหาร ไหนก็ไม่เยอะยิ่งถูกหมายหัวว่าต้องจ่ายได้โต้ะหนัก ร้านเหล้า

 การติดสินบน

1 ในนิวยอร์ก แต่มีรายจ่ายประจําสํา การติดสินบน เจ้าหน้าที่ เดือนละประมาณ 100 (ตกลลา “กงหากปรับอัตราเงินเฟ้อแล้วมลค่า แปลจบันจะสูงกว่านั้น ราว 10 เท่า นี่ยังไม่รวมเงินที่จ่ายเป็น

การติดสินบน

เอเอาพวง เครื่องดื่ม หรือ ของกํานัลให้นายดําารวจที่มาตรวจเยี่ยมแต่ทว่า

สถานประกอบการ

อาหารคุณภาพดีราคาแพง โดนกระทบอย่างจัง นอกจากจะขาด ค่า” จากเครื่องดื่มแล้ว ห้องอาหารที่เปิดบริการทั่วไปยังใช้ซอสที่มีส่วน ผสมเป็นไวน์ไม่ได้ด้วย ร้านอาหารฝรั่งเศสถูกเจ้าของทิ้งร้างเกือบหมด เพราะเรื่องนี้เกิดก่อนขบวนการพัฒนาอาหารฝรั่งเศส แนวใหม่และขบวน การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะปรับลดบทบาทของ “ซอสผสมไวน์ซึ่งเป็นหัวใจของ แมนอาหารสุดคลาสสิก พ่อครัวชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ต้องเละฝุ่น หรือไม่ก็โดยสารเรือไอน้ํากลับบ้าน

The address of the shop is skilled in bribing you.

Beyond and provide connections for 11 Rai. The restaurant is skilled in cooking. Wherever you go, there are not many, even more targeted, that you have to pay.

1 In New York, but with regular expenses for bribing officials Approximately 100 per month (if the inflation is adjusted, then the pollution The translation will be about 10 times as high. This does not include the occasional payment in

A bring a bunch of drinks or gifts to the police officer who visits them.

Establishment

Good quality food, expensive Being seriously affected, aside from being lacking in value “from drinks The general restaurant also uses sauces that Cannot mix into wine too French restaurant is almost completely abandoned by the owner. Because this happened before the French food development movement The new trend and other related processes will reduce the role of “Wine-mixed sauces, which are the heart of Classic food man Most French chefs in the United States have to mess with the dust or take a steam boat home.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เปิดธุระกิจแอลกอฮอล์ (โรงเหล้า-บาร์)

ธุระกิจแอลกอฮอล์ ร้านชั้นนําอีกหลายแห่งปิดกิจการในเวลาต่อมาด้วยเหตุ ผลเดียวกัน รวมทั้งร้านเรคเตอร์ส, เชนลี่ย์ส, เดอะเทดลูอิสคลับ, เดอะ บอร์ดวอล์ก, เดอะลิตเติลคลับ, เดอะมอนติคาร์โลคลับ, เมอร์เรย์สโรมัน การ์เด้นส์, โทมัสฮีลีย์สโกลเด้นเกลดส์, ไรเซนเวเบอร์ส, แจ๊กส์, เชอร์รีส และร้านมูแก็งส์ซึ่งจัดเป็นภัตตาคารฝรั่งเศสที่ดีที่สุดของนิวยอร์ก

ในยุคนั้นหลายร้านถูกตํารวจบุกค้นและสั่งปิดฐานมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาน ประกอบการ อีกหลายกรณีเป็นโรงแรมห้าดาวที่ปิดตัวเอง (เพราะบาร์ เป็นแหล่งรายได้สําคัญ) ทําให้ห้องอาหารภายในโรงแรมต้องปิดตาม หรือ ในบางกรณีโรงแรมก็เลิกกิจการร้านอาหารในโรงแรมหรือละเลยไม่ใส่ใจ

ธุระกิจแอลกอฮอล์
ธุระกิจแอลกอฮอล์

ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการโกงกินของเจ้าหน้าที่รัฐ อยู่ดีๆ ร้าน ธุระกิจแอลกอฮอล์ อาหารที่เคยทําธุรกิจถูกกฎหมายต้องกลายเป็นธุรกิจผิดกฎหมายเมื่อ ตัดสินใจขายสุราแข่งกับร้านมาเฟีย ร้านที่ชื่อเสียงไม่ดีจะใช้กฎหมาย กับตํารวจทุจริตจัดการปิดกิจการคู่แข่ง หากร้านไหนบังอาจมาแย่งลูกค้า คุณในฐานะคู่แข่งก็อาจไปแจ้งความกล่าวหาว่าร้านนั้นทําผิดกฎหมาย

Alcohol Business Many leading stores were closed later for the same reason, including restaurants, Shane’s, The Ted Lewis Club, The Boardwalk, The Little Club, The Mon. Carlo Club, Murray Roman Gardens, Thomas Healy’s Golden Glades, Risen Weber, Jacks, Cherries and Shops. Mougins, which is considered New York’s best French restaurant

In those days many shops were raided by the police and ordered to close the bases. There were alcohol in the establishment. In many other cases, the five-star hotel closed itself (because the bar is an important

source of income) causing the restaurant. The hotel must be closed down, or in some cases the hotel will be shut down or ignored in the hotel restaurant.

Part of the problem was caused by the corruption of government officials. Alcoholic stores Food that has previously been a legitimate business must become an illegal business when Decide to sell liquor to compete

with the mafia shop The shop with a bad reputation will use the law And the corruption police managed to close the rival business If any store dare to compete for customers You, as a competitor, may report allegations that the store is breaking the law.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาเยือนสหรัฐอเมริกา

ที่นี้ถ้า นักท่องเที่ยว ชาวยุโรปมาเยือนสหรัฐอเมริกา ส่วนมากไม่มี รถจึงไม่ได้ออกไปสัมผัสเขตนอกเมือง ไม่รู้จักอาหารพื้นเมืองชาติต่างๆ ที่มีอยู่ดาษดื่นในประเทศ โดยทั่วไปพวกเขาไม่รู้หรอกว่าจะไปหาอาหาร อร่อยกินได้ที่ไหน พวกเขาเดินเตร่ตามเมืองใหญ่ๆ อย่างบอสตันหรือ ซานฟรานซิสโก แล้วคิดว่าจะโชคดีจับพลัดจับผลูได้เจออาหารรสเยี่ยม ในรูปแบบที่เคยกินที่บ้านในยุโรป มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ

แต่ผมก็ยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาผลิตอาหารคุณภาพต่ํากว่าที่ควร มาก คราวนี้หันมาดูเหตุผลบ้าง

นักท่องเที่ยว

ว่าทําไม โดยพิจารณาจากประวัติศาสตร์ ของอเมริกาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เริ่มจากกฎหมายห้ามจําหน่าย และเสพสุราก่อน สึนามิยุคห้ามจําหน่ายสุรา

หลังจาก นักท่องเที่ยว ท่าดีที่เหลวมาหลายครั้งก็เห็นได้ชัดว่าครั้งนี้ธุรกิจไวน์บาร์ มาแรงแน่ ลูกค้าชอบที่ได้ลองชิมก่อนสั่ง แถมไวน์ยังดูเหมือนเครื่องดื่ม

ง่ายๆ สบายๆ อีกทั้งลูกค้ายังชอบทาปาสหรืออาหารเรียกน้ําย่อยจานเล็ก ที่ไวน์บาร์ส่วนใหญ่นิยมเสิร์ฟแกล้มด้วย ไวน์บาร์ดูเป็นสถานที่น่านั่งน่า แปะเพื่อนฝูง ร้านโปรดของผมแถวบ้านอยู่ที่เมืองแมคลื่น รัฐเวอร์จิเนีย

Here, if most European tourists come to the United States do not have a car, then do not go to experience the outskirts of the city. Do not know local food That abound in the country In general, they don’t know where to go to find food. Delicious They roam around large cities. Like Boston or San Francisco and are lucky to unintentionally find great food In the form that had been eaten at home in Europe It’s not like that.

But I admit that the United States produces much lower quality food than it should. Now, look at the reasons why Based on history Of America that is unique Beginning with the law prohibiting distribution And drinking alcohol first Tsunami era forbids selling alcohol

After many good liquid moves, it is obvious that this time the wine bar business is strong. Customers like to try before ordering. Plus, wine still looks like a drink.

Easy and easy. Customers also like tapas or small dishes. The wine bars are often served with The wine bar looks like a nice place to sit. Friends, my favorite shop near my home is in Maenam. Virginia

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พื้นที่ชายฝั่งก็มี อาหารทะเลอุดมสมบูรณ์

พื้นที่ชายฝั่งก็มี อาหารทะเลอุดมสมบูรณ์

ที่ผ่านมาชาวต่างชาติได้ภาพที่ผิดเพียน ยิ่งอยู่ไกลก็ยิ่งมีโอกาส น้อยที่ชนชาตินั้นจะพบเห็นอาหารสดหลากหลายชนิดของสหรัฐอเมริกา ได้เจอบาร์บีคิวหรือลิ้มรสข้าวโพดสดจากแถบมิดเวสต์ หรือลองชิมผักพื้น บ้านที่ปลูกกันเกือบตลอดปีในรัฐแอละแบมา อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติ คุ้นกับอาหารกระป๋อง อาหารสําเร็จรูป  อาหารทะเลอุดมสมบูรณ์  และอาหารแช่แข็งของอเมริกา มาก

อาหารทะเลอุดมสมบูรณ์

พูดง่ายๆ ว่าพวกเขาคุ้นเคยกับอาหารทุกอย่างที่ขนส่งได้ดี คน อเมริกันมีโอกาสเจออาหารสําเร็จรูปของยุโรปน้อยกว่า แม้จะมีเหตุผล ข้อเดียวคือยุโรปขนส่งอาหารระยะไกลสู่อเมริกาไม่ได้ก็ตาม เวลานึกถึง อาหารยุโรป เรามักนึกถึงไวน์ แฮมบ่มแห้ง และสตรอว์เบอร์รี่สด แต่ อาหารที่คนยุโรปได้จากเรากลับเป็นแมคโดนัลด์กับพิซซ่าแช่แข็ง เพราะ ฉะนั้น ถึงแม้คําวิจารณ์อาหารอเมริกันของชาวยุโรปจะมีส่วนถูกบ้างแต่ก็ไม่เป็นกลาง

The coastal area also has abundant seafood.

In the past, foreigners had obtained the wrong image. The farther you are, the more opportunity Few that the nation will see a variety of fresh food in the United States Met a barbecue or taste fresh corn from the Midwest Or try the ground vegetables The house is grown almost all year round in the state of Alabama. However, foreigners are familiar with canned food. Ready-made food And very frozen American food

Simply put, they are familiar with all the food that is transported well. Americans are less likely to encounter ready-made European foods. Even with a reason The only thing is that Europe is not able to transport food remotely to America.When thinking about European food, we tend to think of dry cured wines, ham and fresh strawberries, but the food that Europeans get from us is McDonald’s and frozen pizza. Strong, because even though European criticism of American food is somewhat correct, it’s not neutral

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ธุรกิจการพาณิชย์ทุกขั้นตอน

กลายเป็น ธุรกิจการพาณิชย์ ทุกขั้นตอนจนรสชาติถูกประสิทธิภาพกลืนไป หมดสิ้น อเมริกากลายเป็นประเทศที่อาหารถูกขนส่ง แช่แข็ง นํามาผลิต เป็นอาหารกระป๋องและเป็นประเทศของบริษัทเกษตรขนาดใหญ่ เราสูญ เสียวิถีการผลิตแบบเก่าที่บริสุทธิ์งดงามกว่าเนื่องจากมุ่งแสวงหาผลกําไร และความสบาย ธุรกิจการเกษตรทําลายโอกาสที่เราจะจับจ่ายเลือกซื้อ สินค้าจากตลาดท้องถิ่นที่น่า

ธุรกิจการพาณิชย์

เดิน หรือได้พูดคุยกับเกษตรกรในละแวกใกล้ เคียงตามประสาผู้เจริญที่นิยมอาหารท้องถิ่นพึงกระทํา

ผมขอแก้ข้อมูล ธุรกิจการพาณิชย์  ใหม่ให้ถูกต้อง ผู้สังเกตการณ์ที่มีใจเป็นกลางหน้า ไหนก็บอกได้ว่าอุตสาหกรรมการเกษตรของอเมริกาผลิตสินค้าส่วนเกิน คุณภาพต่ําล้นตลาด แต่ผลพวงทํานองนี้เป็นสิ่งที่น่าจะคาดเดาได้อยู่แล้ว จากธุรกิจที่ทรงอิทธิพลทางการค้าและมีเครือข่ายสาขาทั่วทุกหัวระแหง หากศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีๆ คุณจะพบว่าลัทธิการค้าเพื่อแสวงกําไร ไม่ใช่ตัวการใหญ่ที่ทําให้คุณภาพอาหารอเมริกันตกต่ําอย่างที่หลายคน คิด เรากําลังมองข้ามเหตุผลสําคัญที่สุดไป

ความสําเร็จทางการค้าของผลิตภัณฑ์อย่างดอริโตส (ขนมขบเคี้ยว ทําจากแป้งข้าวโพดทอดกรอบปรุงรส-ผู้แปล) ไม่ใช่เหตุผลอธิบายว่า

Become a business Every step until the taste is effectively swallowed up. America has become a country where food is transported, frozen, can be produced as canned food and is a country of a large agricultural company. Profit and comfort. Agribusiness destroys the opportunity for us to shop. Products from local markets that should be walked Or talking to farmers in nearby areas Side by side as the prosperous people who like local food should do.

I would like to edit the information. Business New correctly Observers with a neutral mind Wherever you say, the American agricultural industry produces excess products. Low quality, oversupply But the aftermath of this melody is already something that can be predicted. From a business that has a powerful trade and has a branch network all over the place If studying history carefully You will find that the trade doctrine for profit It is not a big factor that has made American food quality fall as many people think. We are overlooking the most important reason.

The commercial success of products like Doritos (snacks made from flavored crispy corn flour – translator) is not a logical explanation.ฟ

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วาไรตี้ส์ออฟมีล ธุระกิจอาหารอาหารแนวใหม่

 ร้านอาหารแนวใหม่ซีสวิซเป็นยี่ห้อดิพทําด้วยเนยแข็งนิยมจิ้มขนมกรุบกรอบ, โฮสเตสทวินก็สก ยี่ห้อเค้กไส้ครีมราคาถูก, เวลวีต้าคือยี่ห้อเนยแข็งแผ่นชนิดนิมแบบอเมริกา ลักกี้ชาร์มส์คือยี่ห้อซีเรียลอบกรอบผสมมาร์ชแมลโลว์-ผู้แปล

วาไรตี้ส์ออฟมีล
วาไรตี้ส์ออฟมีล

ร้านสเต๊กชื่อดังมีหลายสาขาในขณะนั้นหันมาเปิดธุรกิจร้านอาหารแนว ใหม่ตั้งชื่อว่าแทดส์ 30 วาไรตี้ส์ออฟมีล ขายอาหารค่ําแช่แข็งพร้อมรับ ประทาน ปรุงด้วยไก่ หอยเชลล์ เนื้อสเต๊ก และมันฝรั่งห่อพลาสติกให้ ลูกค้าหยิบมาอุ่นร้อนเองในเตาไมโครเวฟซึ่งตั้งอยู่ข้างโต๊ะทุกตัวแบบไม่ ต้องเหนียมอายหรือสนใจรสชาติ

มีคําอธิบายมาตรฐาน วาไรตี้ส์ออฟมีล อยู่ชุดหนึ่งว่าทําไมอาหารอเมริกันถึงแย่ ขนาดนี้ คุณจะได้ยินคําอธิบายดังกล่าวจากนักกินและอ่านเจอในหนังสือ ประวัติศาสตร์อาหาร อีกทั้งยังเป็นคําอธิบายที่ไมเคิล พอลแลนยกขึ้นมา อ้าง พูดง่ายๆ ว่าอาหารอเมริกันตกอยู่ใต้อิทธิพลการค้า พูดให้ชัดลงไป อีกก็ได้ว่า ประเทศนี้เปลี่ยนโฉมหน้าเครือข่ายผู้จัดหาอาหารอย่างรวดเร็ว

C-Ziz is a brand of dip made with cheeses, popular with crunchy desserts, stewardess Twin Sok. Cheap cream cake brands, Welvita is the American brand Nimrod cheese. Lucky Charm is a Syrian brand with crispy marshmallows – translator
A famous steak restaurant with many branches at that time turned to open a restaurant business. New, named 30 Varieties of Meals Sell ​​frozen and ready-to-eat food, cooked with chicken, scallops, steaks and plastic wrap potatoes. Customers pick up and warm themselves in the microwave, which is located beside every table, not Must be shy or interested in flavor
There is a set of standard explanations for why American food is so bad, you will hear that explanation from foodies and read it in books. Food history It is also an explanation that Michael Paulan cited simply saying that American food is under trade influence. More clearly, this country has changed the face of fast food supply chains.

C-Ziz is a brand of dip made with cheeses, popular with crunchy desserts, stewardess Twin Sok. Cheap cream cake brands, Welvita is the American brand Nimrod cheese. Lucky Charm is a Syrian brand with crispy marshmallows – translator

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่