ปัจจัยทางสังคมของการกินดี

ปัจจัยทางสังคมของการกินดี

การโฆษณาในยุคของการสื่อสารตอนนี้ไกลออกไปสื่อ ปัจจัยทางสังคมของการกินดี มีผลกระทบอย่างมากต่อการเลือกอาหารของผู้คน เช่นการบริโภคอาหารจานด่วนซึ่งแสดงถึงค่านิยมแบบตะวันตกสมัยใหม่ ฯลฯ ค่านิยมในการบริโภคอาหารบางครั้ง

เช่นผู้ที่มีการศึกษาหรือความรู้ทางด้านโภชนาการที่จะทำให้เกิดความสนใจและอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปลูกฝังความรู้อย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กอาจทำให้ติดนิสัยการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นต้น

เศรษฐกิจ

ในอดีตมนุษย์ร่วมมือกันล่าสัตว์และหาอาหาร และที่อยู่อาศัยจะถูกเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งอาหารประเภทของอาหารที่บริโภคขึ้นอยู่กับสิ่งที่ค้นหาและแบ่งปัน ต่อมาเมื่อเขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะที่อยู่อาศัยและการเกษตรได้รับการปลูกฝังและยกระดับส่งผลให้ประเภทอาหารและปริมาณการบริโภคมากขึ้นสังคมเกษตรเปลี่ยนไปมีการแลกเปลี่ยนการค้า

ไม่ต้องไปล่าสัตว์หรือหาอาหารปล่อยให้มนุษย์มีเวลาทำกิจกรรมหรือประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตอาหารเท่านั้นที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ เช่นศิลปะศาสนากฎหมายการค้าวิทยาศาสตร์และเมื่อมนุษย์สามารถ ในการทำงานที่แตกต่างกันเช่นเกษตรกรจิตรกรทนายความพ่อค้านักการศึกษานักการเมือง ฯลฯ

ทำให้เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจในสังคมซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยทั่วไปพบว่าเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น แนวโน้มที่จะบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากขึ้นน้ำตาลและไขมัน ในขณะที่บริโภคข้าวขัดมันน้อยเช่นคนในเมืองใหญ่ชอบกินข้าวขัดมากกว่าข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคบางชนิดเช่นโรคอ้วนโคเลสเตอรอลสูงเลือดเบาหวานโรคมะเร็ง ทุกวันนี้การรณรงค์กลับมาบริโภคข้าวกล้องแทนข้าวขาว เพราะมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพการจัดหาคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่และใยอาหารการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารดังนั้นควรศึกษาความต้องการและสถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจัยทางสังคมของการกินดี

Social factors of eating well

Advertising in the age of communication is now far away to the media. Social factors of eating well Has a huge impact on people’s food choices Such as fast food consumption, which represents modern Western values, etc. Sometimes food consumption values

Such as those who have education or knowledge of nutrition that will cause interest and may cause changes in consumption behavior Especially if the knowledge is properly cultivated since childhood, it may lead to eating habits that are healthy for the body, etc.

economy

In the past, humans collaborated on hunting and searching for food. And the habitat will be moved along the food source, the type of food consumed depends on what is searched and shared. Later, when he became known as a place to live and agriculture was cultivated and upgraded, resulting in increased food types and consumption, agricultural societies changed trade.

No need to hunt or find food, leave humans to have time to do activities or pursue careers other than being the only food producer that causes prosperity in areas such as art, religion, law, trade, science and when humans can In different work such as farmers, painters, lawyers, merchants, educators, politicians, etc.

Cause economic and social differences which affect the behavior of consumers in general, found that when income increases The tendency to consume more meat and animal products, sugar and fat While consuming less polished rice. For example, people in big cities like to eat polished rice more than coarse rice or brown rice.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่