การขายเหล้าเถื่อน

การขายเหล้าเถื่อน

การขายเหล้าเถื่อน มักเลี่ยงไวน์ซึ่งยากต่อการขนส่งจัดเก็บ และทำการตลาด บรรดานักดื่มนิยมเหล้าแรงราคาถูกแทน แต่เครื่องดื่มจำพวกนี้ไม่ชูรสอาหารมีระดับ ยิ่งกว่านั้นความนิยมเครื่องดื่มแรงๆ ยังดำรงอยู่แม้สิ้นยุคห้ามจำหน่ายสุราแล้ว ตลอดทศวรรษ 1940 คนอเมริกันก็ยังนิยมดื่มวิสกี้กับอาหารหรูมีระดับแทนที่จะดื่มไวน์

กว่าที่ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวจะเพิ่มขึ้นเท่าก่อนมีกฏหมายห้ามจำหน่ายสุราก็ล่วงเลยจนถึงปี 1973 ด้วยเหตุนี้กฏหมายดังกล่าวจึงทอดเงาทะมึนปกคลุมประวัติศาสตร์ยาวนาน คำสั่งห้ามจำหน่ายสุรายาเมายุติลงในปี 1933 ตรงกับกึ่งกลางวิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกต่ำพอดี (Great Depression) จึงไม่ใช่ฤกษ์เด็ดสำหรับการเปิดร้านอาหาร

ผู้ชำนาญการคนหนึ่งในสมัยนั้นประมาณว่าร้านอาหารในนิวยอร์กซิตี้น่าจะเริ่มฟื้นตัวหลังยุติการใช้กฏหมายห้ามจำหน่ายสุราแล้ว 6 ปี ผู้รู้อีกรายชี้ว่าน่าจะถือเอาปี 1941 เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูมากกว่า เพราะมีการเปิดภัตตาคารใหญ่แห่งแรกของนิวยอร์กซิตี้หลังสิ้นสุดยุคห้ามจำหน่ายสุรา นั่นคือเลอพาวิเลียน ปีนั้นคือปี 1939

ซึ่งอีกไม่นานสหรัฐอเมริกาก็จะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสั่นสะเทือนวงการอาหารคุณภาพอย่างแรกอีกครั้งหนึ่ง สงครามโลกครั้งที่สองผลักให้อเมริกาพัฒนาอาหารที่กินสะดวกและคุณภาพต่ำต่อไปอีก ด้วยการส่งเสริมอาหารกล่องปรุงสำเร็จและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด มีร้านอาหารเปิดใหม่มากมาย

การขายเหล้าเถื่อน

Illegal liquor sales

Illegal liquor sales Often avoiding wine that is difficult to transport, store, and market. But this type of drink is not flavorful. Moreover, the popularity of strong drinks. Still exists, even after the end of the liquor sales ban. Throughout the 1940s, Americans preferred whiskey and luxury food instead of wine.

Until the amount of alcohol consumption per capita increased before the law on liquor sales was passed until 1973, for this reason, the law cast a shadow covering a long history. The prohibition against the sale of liquor was discontinued in 1933, exactly in the middle of the Great Depression, so it’s not a lucky auspicious time to open a restaurant.

One expert at that time estimated that restaurants in New York City should begin to recover after the end of the sixth ban on liquor sales. Another knowledge suggests that 1941 would be the beginning of More refreshed Because the opening of the first large restaurant in New York City after the end of the liquor sales ban That was the Pavilion. That year was 1939.

Which soon the United States will enter the Second World War, shaking the first quality food industry again World War II pushed America to continue developing low-quality, easy-to-eat food. By promoting ready-to-eat food boxes and fast food restaurants There are many newly opened restaurants.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่