เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามแนวคิดของเศรษฐกิจที่เติมเต็มการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวทางที่เป็นกลางและความไม่ประมาทเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีเหตุผลและการแพ้ การตัดสินใจและการกระทำตลอดจนการใช้ความรู้ความรอบคอบและศีลธรรมในการวางแผน

ปรัชญาเศรษฐกิจที่พึงพอใจมีข้อพิจารณาหลัก 5 ประการ:

 1. กรอบแนวคิด

เป็นปรัชญาที่ชี้แนะการดำรงอยู่และปฏิบัติตามที่ควรจะเป็น เป็นไปตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมุมมองที่เป็นระบบของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามุ่งเน้นไปที่การรอดพ้นจากภัยพิบัติและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนในการพัฒนา

 1. ฟังก์ชั่น

เศรษฐศาสตร์พอเพียงสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติในทางสายกลาง และการพัฒนาทีละขั้นตอน

 1. คำจำกัดความ
 2. ความพอเพียงต้องประกอบด้วยสามคุณลักษณะในเวลาเดียวกัน:
 3. ความพอประมาณ: หมายถึงการไม่มีความพอดีน้อยเกินไปหรือมากเกินไปโดยไม่ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น การผลิตและการบริโภคในระดับปานกลางเป็นต้น
 4. ความมีเหตุผล: หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง ไม่ควรคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผลด้วย
 5. Autoimmunity: หมายถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงศักยภาพของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
 6. เงื่อนไข
 7. จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งสองอย่างในการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมในระดับที่เพียงพอ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าวคือ

ข้อกำหนดสำหรับความรู้: รวมถึงความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ การวางแผนอย่างรอบคอบและการดำเนินการอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความรู้นั้น
เงื่อนไขทางศีลธรรม: เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความอดทนความอดทนและการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตแนวทาง / ผลที่คาดว่าจะได้รับผลของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจที่ดีคือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมีความรู้และเทคนิค

เศรษฐกิจพอเพียง

Development according to the concept of a fulfilling economy Development based on a neutral path and carelessness regarding humility, rationality, and autoimmunity. Make decisions and act as well as use knowledge, prudence and morality in planning

Philosophy of Satisfied Economy There are five main considerations:

 1. Conceptual framework

It is a philosophy that guides existence and acts as it should be. It is based on the traditional way of life of Thai society. It can be applied at any time. And a systematic view of the ever-changing world, focusing on surviving disasters and crises for development stability and sustainability.

 1. Function

Sufficient economics can be applied to practice at all levels, with an emphasis on practice in the middle pass. And step-by-step development

 1. Definition

Sufficiency must consist of three attributes at the same time:

Modesty: It means not having too little or too much fit without hurting yourself or others. Moderate level of production and consumption, etc.
Rationality: Refers to decisions about the level of self-sufficiency. It must not only take into account the expected consequences of such behavior, but also be logically based on the factors involved.
Autoimmunity: Means being affected and prepared to change, taking into account the potential for situations expected in the near future.

 1. Conditions

ขอบคุณเนื้อหาจาก :  ฟีฟ่า55

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ : ที่นี่.

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *