เศรษฐกิจร้านอาหาร

เศรษฐกิจร้านอาหาร

เศรษฐกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหาร 1 / ปี 2562“ Expansion Expansion”
จำนวนนิติบุคคลในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562
จำนวนผู้ประกอบการ 15,263 รายเพิ่มขึ้น 8.5% ตั้งแต่สิ้นปี 2561
คาดการณ์การเติบโตของรายได้รวมอยู่ที่ 5.9%
สูงกว่าปี 2018 เพิ่มขึ้น 0.2%
ผู้ประกอบการทุกขนาดยังคงมองหาโอกาสจากธุรกิจร้านอาหารด้วยเหตุผลดังนี้
อาหารเป็นองค์ประกอบที่จำเป็น

มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและความต้องการอาหารอย่างยั่งยืน
การปรุงอาหารการขยายตัวการเพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของการสำรวจ
สังคมครอบครัวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) เป็นครอบครัวไทย
ใช้จ่ายเพื่อรับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้ออาหารสำเร็จรูป
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.5% มากกว่าการใช้จ่ายในการทำอาหารที่บ้าน
มีเพียง 2.1% เท่านั้นที่เติบโตจากผลของ

ผู้บริโภคที่มองหาเทคโนโลยีนอกเหนือจากความรวดเร็วและสะดวกสบาย
ทุกวันนี้ผู้บริโภคเข้าถึงร้านอาหารได้ง่ายรวมถึงบริการเดลิเวอรี่
จากแอพพลิเคชั่นร้านอาหารและบริการอาหาร
มูลค่าของธุรกิจจัดส่งอาหารอาจเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2562
Euromonitor International คาดว่าจะเติบโตใกล้ปี 2018
อยู่ที่ 9.1% มูลค่าประมาณ 34,700 ล้านบาท
มาตรการสนับสนุนของรัฐบาลเช่นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชนบท

โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าตอบแทน 1,000 บาท / คน
(เงินคืน) 15% สำหรับผู้ใช้ที่ชำระค่าอาหารเครื่องดื่มและที่พัก
รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ออกภายในเดือนเมษายน 2020
นักท่องเที่ยวจาก 18 ประเทศ
เป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก

เจอแล้ว
มูลค่าการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มเป็นอันดับ 3 รองจากที่พักและการขนส่ง
อย่างไรก็ตามการลดจากการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทย (ททท.)
คาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2019 ขยายตัว 9.5%
จากเดิมที่เติบโต 10% เรามีรายได้ 3.38 ล้านบาท

จากเดิม
จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเหลือ 3.4 ล้านบาท
ชาวต่างชาติคาดว่าจะมาจาก 41 ล้านเป็น 40.2 ล้าน
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง

เศรษฐกิจร้านอาหาร

เศรษฐกิจร้านอาหาร

Restaurant economy Food business 1/2019 “Expansion Expansion”
Number of juristic persons in the first 8 months of the year 2019
15,263 operators, 8.5% increase since the end of the year. 2018
Total revenue growth forecast at 5.9%

Higher than 2018, 0.2% increase
Entrepreneurs of all sizes are still looking for opportunities from the restaurant business for the following reasons: Food is an essential element

This increase is critical to sustainable food and livelihood needs.
Cooking This increase is in line with the economic situation of the family society survey over the past 10 years ( 2009-2018) as a Thai family
Spending on eating out or buying ready meals
increased an average of 6.5% more than spending on cooking at home
only 2.1% Only grow from the result of

Consumers looking for technology beyond speed and convenience
Today, consumers have easy access to restaurants, including delivery services.
from the restaurant application and food service < br> The value of the food delivery business could continue to grow over the years. 2019


Euromonitor International Expected to grow near the year 2018
at 9.1% worth approximately 34,700 million baht
Government support measures such as rural tourism promotion measures

ขอบคุณเนื้อหาจาก :  ฟีฟ่า55

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *