คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาต่ำลง

คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาต่ำลง

คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาต่ำลง

ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาจะต่ำลง คนอเมริกันก็ยังผ่านสครามมาได้โดยคงการบริโภคนือสัตวีในอัตราสูง อย่างน้อยก็เมื่อเทียบกับประชารนส่วนใหญ่ในยุโรปการปรับตัวรับมือสงครามโลกครั้งที่สอง แสดงให้เห็นว่เครือชายการขนส่งอหารรองยุโรปกับอริกพัฒนาแตกต่างกันอย่างไร เศรษฐกิจรองประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปได้รับความเสียหายจากสงครามสาหัส
กว่าสหรัฐอมริกาไม่รู้กี่เท่ สงครามทำให้อาหารหลายย่งขาดแคลน

หรือไม่ไต้เกือบทั่ทั้งกุโ ประารนกินอผลงพึงพาผลผลิตในท้องถิ่นและเรือกสวนไร่นของตัวเองมากขึ้นทั้งยังแลกเปลี่ยนผลผลิตกับเกษตรกรท้องถิ่นและถอมอาหารเอาวกินอภายในครอบครัวมากขึ้นในกรณีอดอยากสุดขีดก็มีบางคนต้องกินสัตว์เลี้ยงในบ้านเป็นอาหาร บ้างก็จับสัตที่พลัดหลงมากิน การปรับตัวทั้งหมดทำให้คุณภพอานารยุโรปแย่ลง แต่ไม่ได้ทำให้คนโรปปลี่ยนรสนิยมหันไปบริโภคอาหารที่กิน

และควรเอาปริมาณขว่แต่รัคุณภพร่วงหลังสงศาม โงงานในยุโปขณะนั้นไม่มีชื่ควมสมารที่จะผลิตอหาจำนวนมาก หากสงครามจะมีผลต่อนิสัยการกินรองคนยุโรปบ้าง ก็เห็นจะทำให้คนยุโรปปรับตัวหันไปหาวัตถุดิบท้องถิ่นมากขึ้ ขณะตียวกับที่สหรัฐอมริกาหันไปหาการชนส่งระะไกลฟังแล้วเหมือนชัดแย้งกันอง แต่พราะยุโรปเตือดร้อนหนักว่า อาหารยุโรปเลยรสราติดีกว่า

แม้ผลกระทบทางลบรองสงครามกับการหัมจำหน่ายสุราทั่วประเทศได้ผ่านพันไปแล้ว อาหารการกินองคนอริกันก็ยังไมมิโอกาสเติบโตและพัฒนาอย่างสรี หลายฐหลายคานที่ยังใช้กฎหมายทำมาจำหน่ายสุรศอมาอีกหลายสิบปี ฐ์ทำรัสพิ่งอนุญาดให้รำนอาหาร คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาต่ำลง

คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาต่ำลง

Meat quality in America is getting lower.

For this reason, even though the quality of meat in America is lower Americans still pass through the blue sky by maintaining a high rate of consumption of meat. At least compared to most citizens in Europe, the adaptation to handle World War II. Shows how the different European transport chains and the US developed differently. The secondary economy in most of Europe has been badly damaged by the war.
Than the United States does not know how many cool War made many food shortages.

Or not nearly all As a result, more local produce and plantations may be exchanged, with local farmers and more food being consumed within the family.In extreme cases of starvation, some people have Eat pets in the house for food Some seized the stragglers. All the adjustments have made the European anarchist worse. But it does not make the people of the ropes change to taste the food they eat

And the amount is lower, but the quality falls after the economy Job in Yupo at that time did not have the name to produce a lot of food. If the war will affect the eating habits of the European people Saw that the European people would turn to find more local ingredients While talking about the United States, America turned to a long-distance collision, which seemed to be contradictory. But Europe is hotter that European food, better taste

Although the second negative impact of the war on the sale of liquor throughout the country has passed. Argan food is not yet an opportunity to grow and develop like Saree. Many laws that have been used by law to distribute for many decades Made Ras Pung allowed to lower meat quality food in America

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *