เริ่มต้นของการฟื้นตัวรเปิดภัตตาคารใหญ่แห่งแรก

ผู้รู้อีกรายว่าน่าจะถือเอาปี 1941 เป็นจุด เริ่มต้นของ การฟื้นตัว มากกว่า เพราะมีการเปิดภัตตาคารใหญ่แห่งแรก ของนิวยอร์กซิตี้หลังสิ้นสุดยุคห้ามจําหน่ายสุรา นั้นคือเลอพาวิเลี่ยน ปี นั้นคือปี 1939 ซึ่งอีกไม่นานสหรัฐอเมริกาก็จะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งสั่นสะเทือนวงการอาหารคุณภาพอย่างแรงอีกครั้ง การฟื้นตัว

การฟื้นตัว สงครามโลกครั้งที่สองผลักให้อเมริกาพังนาอาหารที่กินสะดวก และคุณภาพต่ําต่อไปอีก ด้วยการส่งเสริมอาหารกล่องปรุงสําเร็จและร้าน อาหารฟาสต์ฟัด มีร้านอาหารเปิดใหม่มากมายในช่วงสงครามแต่เป็น ร้านจําพวกเดียวกันหมด

สงครามทําให้ผู้หญิง 6 ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรง งานเป็นครั้งแรก ผู้หญิงส่วนใหญ่แต่งงานมีลูกแล้วทั้งนั้น สามีส่วนมาก ไปรบ และประชากรอเมริกันกว่า 10 เปอร์เซ็นต์สมัครเข้ารับราชการทหาร เพราะฉะนั้น ความสะดวกกับความเร็วจึงมีค่ามากในเรื่องอาหาร

ครอบ ครัวต้องการอาหารราคาถูกที่รับประทานได้รวดเร็วเวลาทํางานยุ่ง ส่งผล ให้ร้านอาหารครอบครัวราคาย่อมเยาที่เรียกว่าไดเนอร์ ร้านเครื่องดื่มที่ ขายอาหารง่ายๆ ร้านฟาสต์ฟัด ร้านแฮมเบอร์เกอร์ และคาเฟทีเรียได้รับ

Another person knows that 1941 would be the beginning of a revival, because the first large restaurant was opened. Of New York City after the end of the alcohol trading ban That was the Le Pavilion. That year was 1939, which was not long before the United States would enter World War II. Which shook the quality food industry strongly again

The revival of World War II pushed America to devastate easy-to-eat food. And continue to have lower quality By promoting ready-made box food and restaurants Fast food There are many new restaurants opened during the war but All the same shop Indigo caused 6 million women to enter the market hard. First job Most women are married and have children. Most husbands go to war, and more than 10 percent of the American population apply for military service. Therefore, convenience and speed are very valuable in families. Food needs cheap food that can be eaten quickly when busy. Resulting in an inexpensive family restaurant called diners Beverage shop at Sell ​​simple food, fast-food shop, hamburger shop And cafeteria received

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ร้านเหล้าเถื่อน เสี่ยงต่อการถูกดําเนินคดี

สังคม ยิ่งกว่านั้น ร้านเหล้าเถื่อน ยังเผชิญความเสี่ยงของการถูกดําเนิน คดีหรือถูกปิดกิจการ การทําธุรกิจที่คิดถึงแต่ผลตอบแทนระยะสั้นย่อม หมายความว่าเจ้าของมีแรงจูงใจเพียงน้อยนิดที่จะลงทุนในระยะยาวกับ สินค้าคุณภาพ จะสร้างภัตตาคารชั้นยอด (ผิดกฎหมาย) ทําไมในเมื่อ จะถูกตํารวจปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ รายงานวิจัยชิ้นหนึ่งในนิวยอร์กซิตีระบุว่าร้านเหล้าเถื่อน

การบุกค้นสถานประกอบการแบบนี้ ทําหน้าที่อย่างหนึ่ง นั่นคือทําให้ สถานที่ที่พอหาซื้ออาหารดีๆ ได้ถูกปิดเกือบหมด”

การเปิด ร้านเหล้าเถื่อน มักเลี้ยงไวนซึ่งยากต่อการขนส่ง จัดเก็บ และ ทําการตลาด บรรดานักดิมนิยมเหล้าแรงราคาถูกแทน แต่เครื่องดื่อง จําพวกนี้ไม่ชรสอาหารมีระดับ ยิ่งกว่านั้นความนิยมเครื่องดื่มแรงๆ ยัง ดํารงอยู่แม้สิ้นยุคห้ามจําหน่ายสุราแล้ว ตลอดทศวรรษ 1940 คนอเมริกันก็ยังนิยมดื่มวิสกี้กับอาหารหรูมีระดับแทนที่จะดื่มไวน์ กว่าที่ประมาณ การบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวจะเพิ่มขึ้นเท่าก่อนมีกฎหมายห้ามจําหน่าย สุราก็ล่วงเลยจนถึงปี 1973 ด้วยเหตุนี้กฎหมายดังกล่าวจึงทอดเลาหะใน ปกคลุมประวัติศาสตร์ยาวนาน

คําสั่งห้ามจําหน่ายสุรายาเมายุติลงในปี 1933 ตรงกับถึงกลาง วิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่พอดี (Great Depression) จึงไม่ใช่ ฤกษ์เด็ดสําหรับการเปิดร้านอาหาร ผู้ชํานาญการคนหนึ่งในสมัยนั้นประ มาณว่าร้านอาหารในนิวยอร์กซิตี้น่าจะเริ่มฟื้นตัวหลังยุติการใช้กฎหมาย ห้ามจําหน่ายสุราแล้ว 6 ปี

Society. More than that, illegal liquor stores Still face the risk of being executed Lawsuit or business closure Doing business that only thinks of short-term returns This means that the owner has little incentive to invest in the long-term with quality products. How to build a top-notch (illegal) restaurant, why when the police are closed when they don’t know? One research report in New York City states that

Invasion of the establishment like this Do one’s duty That is to make A place to find good food Almost completely closed “

The prohibition against the sale of alcohol, drugs drunk, terminated in the year 1933 falls to mid. The Great Depression was not a lucky auspicious time to open a restaurant. One professional at that time was It is expected that restaurants in New York City should begin to recover after the end of the law. Do not sell liquor for 6 years

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่